PRIVACY STATEMENT

Vastgoed

Privacy statement

Vastgoed 

 

De rol van Achmea Real Estate

Achmea Real Estate treedt op als vermogensbeheerder voor diverse opdrachtgevers. Achmea Real Estate koopt, exploiteert en verkoopt vastgoed voor deze opdrachtgevers. Zij zijn de eigenaren van de panden en daarmee verwerkingsverantwoordelijke. Bij de exploitatie van vastgoed voor de opdrachtgever is Achmea Real Estate verwerker van uw gegevens. 

Daarnaast beheert Achmea Real Estate diverse vastgoedfondsen. In zulke gevallen is Achmea Real Estate de verwerkingsverantwoordelijke. 

In veel gevallen is er sprake van uitbesteding van de verhuur- en exploitatiewerkzaamheden. De verhuurder(s) en/of property manager treden dan op als verwerker van Achmea Real Estate.

 

Uw gegevens in vertrouwde handen

Wij verzamelen graag uw persoonsgegevens, zodat wij u actief kunnen informeren. Uw gegevens worden verwerkt:

 • ten behoeve van het delen van project gerelateerde informatie
 • ten behoeve van het opvragen en ontvangen van uw reactie op de ontwikkeling en omgeving

Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij geen contact met u opnemen. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat we met uw persoonsgegevens doen en wat uw rechten zijn. Zo kunt u erop vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

 

Welke gegevens gebruiken wij?

Wanneer u zich als omwonende registreert gebruiken wij uw volledige naam, adres,
e-mailadres en telefoonnummer. 

 

Wij gebruiken ook cookies 

Onze website maakt gebruik van cookies. U leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiestatement.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens? 

Bent u een omwonende?

Wij gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld om:

 • u te informeren over de ontwikkelingen van het herontwikkelproject
 • u te benaderen voor specifieke vragen of wensen

 

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met u afspreken en gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn contactmomenten die we vastleggen:

 • brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen; 
 • telefoongesprekken en chats;
 • wat u op onze website doet en bekijkt;
 • ons contact via social media, zoals Facebook, Instagram en Twitter.

 

Met wie delen wij uw gegevens?

Soms geven wij uw gegevens door en soms controleren wij uw gegevens bij andere bedrijven. Wij verkopen uw gegevens niet. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

 • de opdrachtgever, als eigenaar van het vastgoed;
 • Internal Audit, Risk en Compliance Achmea B.V.;
 • de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Binnen de Europese Economische Ruimte (EER) gelden dezelfde privacyregels. Bij de EER horen alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Als het nodig is gegevens door te geven naar landen buiten de EER, doen wij dat zeer zorgvuldig en nemen wij passende waarborgen.

 

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. Wij nemen steeds technische en organisatorische maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen over hoe zij om moeten gaan met uw gegevens. Daarnaast maken wij duidelijke afspraken met bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzing gegevens verwerken en gebruiken.

 

Ontdekt u toch een kwetsbaarheid in onze internetdiensten? Via Responsible Disclosure van Achmea kunt u een melding maken. Het is fijn als u ons dit laat weten. Dan kunnen we maatregelen treffen en werken we samen aan het verbeteren van de veiligheid van onze gegevens en systemen.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens of maken deze anoniem.

Als wij uw gegevens anoniem maken, dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten. 

 

Uw rechten 

Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

 • uw gegevens bij ons opvragen;
 • uw gegevens laten veranderen als uw gegevens niet kloppen;
 • uw gegevens laten verwijderen
  • Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben, of om ons aan een wet te houden.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens
  • Als u bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt. 
 • uw toestemming intrekken;
  • Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer intrekken. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer. 
 • uw gegevens overdragen;
  • U kunt vragen om uw gegevens over te dragen aan een andere partij of aan uzelf. 
 • het gebruik van uw gegevens tijdelijk stoppen.
  • Bijvoorbeeld als u vindt dat wij het recht niet hebben om uw gegevens te gebruiken. 
 • een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Om er voor te zorgen dat we de gegevens van de juiste persoon gebruiken moeten we de identiteit kunnen vaststellen van degene die gebruik wil maken van zijn of haar rechten. Dit kunnen we doen met uw naam- adres- en woonplaatsgegevens. Geef deze gegevens door wanneer u van uw rechten gebruik wil maken. 

In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer de identiteit niet vastgesteld kan worden aan de hand van de gegevens die we hebben, kunnen we vragen om een kopie van uw paspoort of ID-kaart. Wanneer we vragen om een kopie van paspoort of ID kaart, wilt u dan uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar maken? 

Achmea Real Estate

Privacy Officer

Privacy.Syntrus@achmea.nl

Postbus 59347

1040 KH  AMSTERDAM

 

Hebt u een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar onze Privacy Officer via privacy.syntrus@achmea.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

 

Achmea Real Estate

Privacy Officer

Postbus 59347

1040 KH AMSTERDAM

 

Komen wij er samen niet uit? 

Dan leggen wij uw klacht nog voor aan de Functionaris voor gegevensbescherming van Achmea. U mag uw klacht ook altijd voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. 

Laatst aangepast: 16-5-2023